Buitengewone wereldburgers: wereldburgerschapseducatie in BuSO scholen

De derde sessie van het traject voor wereldburgerschapseducatie in BuSO scholen was opnieuw een voltreffer!  De deelnemers werkten verder aan het actieplan voor hun school en wisselden nog meer inspirerende en concrete acties uit om van hun leerlingen echter wereldburgers te maken.

Educatieve materialen werden uitgetest en besproken om na te gaan of deze geschikt zijn voor hun specifieke doelgroep. Onder meer “Buitengewoon Talig”, een gratis lessenpakket talensensibilisering van Foyer werd enthousiast onthaald.

“Leuke aanvulling op de les ASV met veel bruikbaar materiaal. Zeker interessant voor de leerlingen die taalarm zijn. 
Het is een pluspunt dat het gemaakt is door mensen uit het buitengewoon onderwijs!”

Wil jij ook graag concreet aan de slag met wereldburgerschapseducatie op jouw school? 

Dat kan, want in het schooljaar 2017-2018 slaan  Kleur Bekennen, Kiyo, School zonder Racisme en Vormen vzw opnieuw de handen in elkaar bij de uitwerking van een traject voor wereldburgerschapseducatie in BuSO scholen.  Aan de hand van concrete tools, praktijkvoorbeelden, uitwisseling met collega’s en begeleiding op maat zoeken we samen hoe we wereldburgerschapseducatie een plaats kunnen geven in jouw school.

 

Meer informatie?

Raadpleeg de flyer.

Neem dan contact op met Katrijn Machiels via katrijn.machiels@vlaamsbrabant.be.

Inschrijven kan via de link op de nascholingsfiche.